เครื่องช่วยฟัง

การได้ยินที่ดีขึ้นด้วย

เครื่องช่วยฟังคุณภาพสูง

  • Basic       Lifesty
    ที่เหมาะสำหรับชีวิตเรียบง่าย มีกิจกรรมที่ค่อนข้างหลากหลายในแต่ละวัน
  • Advance Lifesty
    เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ชีวิตแบบมีสีสัน มีกิจกรรมที่ค่อนข้างหลากหลายในแต่ละวัน
  • Premium Lifesty 
    เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ชีวิตแบบไม่หยุดนิ่ง มีกิจกรรมที่ค่อนข้างหลากหลายในแต่ละวัน
คุณภาพมาตรฐานสากล จากโรงงานผลิตส่งออกจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สินค้ารับประกัน :

ขอแนะนำเครื่องช่วยฟังคุณภาพสูง เพราะศูนย์ฯ อยากให้ทุกท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับการได้ยิน ได้ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกสบาย.

Menu